KNAUF-Seyfbord

Plitalar binolar ichida pardevor, osma shift va devor yuzasini qoplash konstruksiyalarida rentgen nurlanishidan himoyalanish uchun qo`llaniladi.
Yoyish

BATAFSIL

Texnik xususiyatlar

- Karton rangi: kulrang. Oʻzak ajralib turishi uchun sariq rangga boʻyalgan.

- Qirrasining turi: YAQ (yarimaylana qirra);

- 1 m2: ~ 17 kg;

- 1 ta qoplama massasi: ~ 27 kg;

- Uzunligi: 2500;

- Eni: 625;

- Qalinligi: 12,5.