"KNAUF PFT MASHINALARI"
1-kun
9.00-10.00 Roʻyxatdan oʻtkazish, xavfsizlik texnikasi boʻyicha instruktaj oʻtkazish, oʻquv-metodik adabiyot va maxsus ish kiyimlarini berish.
10.00-11.30 Nazariy mashgʻulotlar. Gips: Rotband, Goldband, MP 75 va sement: Gryunband, Unterputs UP 210, Zokelputs UP 310, Adgeziv (VP 332), Diamant 260 asosidagi KNAUF quruq suvoq qorishmalari nomi, ularning qurilish-texnik xossalari va qoʻllanish sohasi. GOST hamda qurilish me’yorlari va qoidalari talablari. Turli yuzalarni tayyorlash, gruntlash turlari: Betokontakt, Grundirmittel, Izogrund, Putsgrund, Kvarsgrund va ularni qoplash usullari. Asbob-uskunalar va moslamalar. Burchaklar uchun mayoqlar va himoya profillari, armaturali toʻr, tayinlash va oʻrnatish. Suvoq yuzalarni ishlash operatsiyalarining ketma-ketligi.
11.45-17.00 Amaliy mashgʻulotlar. Asbob-uskunalar va yordamchi materiallar bilan tanishib chiqish. Yuzani tayyorlash va gruntlash tarkiblarini qoplash: Betokontakt, Grundirmittel, Izogrund. Adgeziv (VP 332)ni purkash uchun qorishma bilan qoplash. Himoya burchak profillari va mayoqlarni oʻrnatish.
13.15-14.00 Tushlik (mustaqil ravishda).
2-kun
9.00-17.00 Amaliy mashgʻulotlar. Devorlarning tekis yuzalarini Goldband va Rotband gipsli suvoq qorishmasi bilan qoʻlda suvab chiqish. Eski suvoq qatlamlarini olib tashlash. Gryunband sement-qum qorishmasi bilan qoʻlda suvab chiqish.
13.15-14.00 Tushlik (mustaqil ravishda).
3-kun
9.00-17.00 Amaliy mashgʻulotlar. Shiftlarni Rotband suvoq qorishmasi bilan suvab chiqish. Gipsli va sement-qum aralashma bilan suvoq berilgan yuzalarni hamda gipskarton qoplamalar va ularning tarkibiy qismlarini Diamant 260 manzarali suvoq qorishmasi bilan qoplash.
13.15-14.00 Tushlik (mustaqil ravishda).
4-kun
9.00-10.30 Nazariy mashgʻulotlar. RFT firmasining qorishtirish nasoslari tuzilishi. KNAUF gipsli va sement-qumli suvoq qorishmalarini qoʻllash vazifalari va oʻziga xos xususiyatlari. Nasoslarning texnik tavsiflari: ish unumdorligi, qorishmani uzatish masofasi, bosimi va h.k.
10.45-17.00 Amaliy mashgʻulotlar. RFT qorishtirish nasosi tuzilishini va unga texnik xizmat koʻrsatilishini oʻrganish. Devor yuzasini RFT qorishtirish nasosi yordamida MP 75 gipsli suvoq qorishma bilan suvab chiqish.
13.15-14.00 Tushlik (mustaqil ravishda).
5-kun
9.00-15.00 Amaliy mashgʻulotlar. Umumiy devor yuzasini RFT qorishtirish nasosi yordamida MP 75 gipsli suvoq qorishma bilan suvab chiqish, soʻngra silliq yuzagacha ishlov berish.
13.15-14.00 Tushlik (mustaqil ravishda).
15.15-16.15 Oʻquv filmini tomosha qilish, suhbatlashish, sertifikat topshirish.