QURUQ QURILISH

KNAUFning qoplamali va plitali materiallaridan foydalangan holda xonalarga ishlov berish (pardevorlar, osma shiftlar, devor qoplamalari va pollar uchun yig’ma asoslarni o’rnatish).

Dasturni o'quv markazida ko'rib chiqish

KNAUF QURUQ QORISHMALAR

KNAUF materiallari va kompleks tizimlari nomenklaturasi. Quruq qurilish va suvoq ishlarining imkoniyatlari va afzalliklari. Turli xil qurilish vazifalarini hal qilish uchun KNAUF mahsulotlarini to'g'ri tanlash.

Dasturni o'quv markazida ko'rib chiqish

KNAUF PFT MASHINALARI

KNAUF gipsli va sementli aralashmalarini mexanizatsiyalashgan usulda tayyorlash va qo'llash. KNAUF texnologiyalari bo’yicha suvoq ishlarini bajarish.

Dasturni o'quv markazida ko'rib chiqish