Qoplamalar uchun tiragich

Burama fiksatorli metall richag koʻtargich.

Gipskarton KNAUF-qoplamalari va boshqa plita materiallarni pardevor va devor yuzasini qoplashni oʻrnatish paytida karkasda vertikal holatda biroz koʻtarish va ushlab turishga moʻljallangan.

Plitalar burama mixlar bilan mahkamlanmaguncha ularni qoʻl bilan ushlamaslik imkonini beradi.

Plita mahkamlangach, uning ostki qirrasini shikastlamay, koʻtargichni joyidan qoʻzgʻatish va olib tashlashga yordam beradi.
Yoyish