KNAUF - Rolik 90° dastali shpaklyovkalash uchun

Shpaklyovkani mustahkamlovchi toʻrsimon profil ostida shpaklyovka bir tekis taqsimlanishi uchun ishlatiladi.
Yoyish