Shpateli tashqi burchaklar uchun

Tashqi burchaklarni shpaklyovkalayotganda shpaklyovkani bir tekisda surtish uchun qoʻllaniladi.

Ishchi qismi aniq burchakli polotnoga ega boʻlib, tashqi burchaklarni og`ishlarsiz shpaklyovkalash imkonini beradi.
Yoyish