KNAUF-profil UA kuchaytirilgan

Kuchaytirilgan metall UA-profil zamonaviy profil bukuvchi uskunada yupqa poʻlat tasmadan sovuq chigʻirlash usuli orqali hosil qilingan uzunchoq element shaklidadir.
Yoyish