AKVAPANEL® Universal sement plitasi

AKVAPANEL® Universal sement plitasi, devorlarni tashqi va ichki tarafdan pardozlash, egri chiziqli pardevorlar va arkalar, osma shiftlar, eshik va deraza nishabliklari, muhandislik kommunikatsiya shaxtalarini, pechlar, kaminlar, tokchalar va b.ni yaratishda qoʻllaniladi (poldan tashqari).

Fasadlarda AKVAPANEL® Universal kam qavatli uylarda yoʻgoch va poʻlat karkasli devor panellarini qoplash uchun ishlatiladi.

Material yakuniy pardozlovchilar: plita, dekorativ suvoq, gulqogʻoz, boʻyoq, dekorativ vositalar bilan birga ishlatiladi.
Yoyish