AKVAPANEL® Oʻzaklovchi tasma

Mazkur o’zaklovchi tasma AKVAPANEL® Tashqi plitalarining choklarini o’zaklashga mo’ljallangan.

Oʻram: 50 m.
Yoyish