AKVAPANEL® O’zaklovchi to’ri

Ishqorga chidamli maxsus qoplamali shishatoʻr.

Tayanch suvoq yoki shpaklyovka qatlamini oʻzaklashga moʻljallangan.

Oʻram: 50 m (75 m2).
Yoyish