AKVAPANEL® O’zaklovchi to’ri

Ishqorga chidamli maxsus qoplamali shishatoʻr.

Tayanch suvoq yoki shpaklyovka qatlamini oʻzaklashga moʻljallangan.

Oʻram: 50 m (75 m2).
Yoyish

BATAFSIL

Texnik xususiyatlar

Sarf: taxminan 1,1 m2/m2;

Qadoq: oʻram eni 100 sm, uzunligi 50 m.