LB parmalovchi uchli oʻzi kesuvchi KNAUF-burama mixi

Xochsimon chuqurcha va uchi parmalovchi yashirin shakldagi burama mix.
Yoyish