Oʻzaklovchi qogʻoz KNAUF-tasma

Parmalangan qogʻozli oʻzaklovchi tasma.
Yoyish