Prujinali KNAUF-qisqich

Qalinligi 0,9 mm, 100 donadan qadoqlangan.
Yoyish