KNAUF-tutashtirgich (xochsimon) Ikki sathli

Qalinligi 0,9 mm, 100 donadan qadoqlangan.
Yoyish