KNAUF-tutashtirgich Bir sathli

Qalinligi 0,9 mm, 50 donadan qadoqlangan.
Yoyish