KNAUF-osma tyagasi

Qisqich bilan osmaga ishlatiladi. Temir/beton orayopmada ankerli element bilan sharnir yordamida mahkamlanadi.
Yoyish