KNAUF-nonius shplint

100 donadan qadoqlangan.
Yoyish