KNAUF-Seyfbord

Plitalar binolar ichida pardevor, osma shift va devor yuzasini qoplash konstruksiyalarida rentgen nurlanishidan himoyalanish uchun qo`llaniladi.
Yoyish