KNAUF-MP 75

Polimer qoʻshimchalarga ega gips asosidagi yuqori adgeziyali universal quruq qorishma.
Yoyish